GKC

Välkommen till
Gnosjöandans kunskapscentrum
Närhet. Trygghet. Framtid.

Närhet

Närhet betyder för oss på GKC bland annat att våra elever och studernade ska uppleva ett positivt bemötande från personalen och att de skall känna ett starkt stöd i sina studier från våra lärare.

Trygghet

Trygghet innebär att våra elever ska känna att skolan är en miljö där självkänslan och personligheten kan växa och utvecklas.

Framtid

Framtid är svår att förutspå men forskare diskuterar kring vilka kompetenser, utöver traditionella skolämnen, som kommer att vara avgörande för att lyckas i studier eller arbete. Framtiden kommer att ställa höga krav på olika förmågor som vi på skolan arbetar med, såsom:
- Förändringsbenägen - Kontaktförmåga
- Snabb inlärning - Samarbetsförmåga