SFI (svenska för invandrare)

Vi erbjuder alla utrikesfödda kommuninvånare, som behöver utbildning i grundläggande svenska, möjlighet att delta i vår integrerade och yrkesinriktade SFI-utbildning.

Kurser

Redan efter kort tid inom SFI ges möjlighet att kombinera svenska med studier inom t. ex. IT, matematik, samhällskunskap samt orienteringskurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

Tre damer sitter vid bord och skrattar

Ansökan till SFI

  • Större delen av utbildningen äger rum dagtid, men vi erbjuder också SFI på kvällstid.
  • SFI-anmälan görs på ansökningswebben. Se länk nedan. Skolan kontaktar dig därefter för ett inskrivningssamtal.
  • För mer information och frågor, kontakta vår SYV-handläggare Pernilla Larsson, tel 0370-33 14 05 eller via e-post pernilla.larsson@gkc.se
Tjej bland böcker

Hitta på sidanPrograminnehåll / kurser: SFI (svenska för invandrare)