Grundläggande vuxenutbildning

Du kan studera enstaka kurser eller heltidsutbildning på grundskolenivå. Kurserna är skolförlagda med lärarledd undervisning.

Yrkesutbildningar

Studier inom grundläggande vuxenutbildning kan vara en förberedelse för studier inom gymnasial vuxenutbildning. Du kan med fördel kombinera de allmänna ämnena med något av våra lokala jobbspår, som syftar till att så småningom komma vidare till en relevant yrkesutbildning inom det aktuella området.

Blått svetsljus

Jobbspår med yrkeskurser

  • För dig som studerar SFI eller Svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning
  • Inom Industriteknik: Produktionsutrustning 1 och Orienteringskurs tillverkningsunderlag 1
  • Inom Vård och Omsorg: Orienteringskurs Grundläggande vård och omsorg
  • Inom Service och Administration (kontor): Orienteringskurs administration/service och bemötande
  • Inom Barn och Fritid: Orienteringskurs barnskötare
  • Respektive jobbspår kombineras alltid med en orienteringskurs i yrkessvenska.
Dam mäter blodtryck på annan dam

Hitta på sidanPrograminnehåll / kurser: Grundläggande vuxenutbildning

Allmänna ämnen

Svenska /Svenska som andraspråk

Engelska

Matematik

Samhällskunskap

Orienteringskurs i IT

Orienteringskurs i matematik

Kurser till dig som är utrikesfödd

Orienteringskurs i IT (ej för SFI-studerande)

Origenteringskurs i matematik