Sök till gymnasiet

Information

Information till dig som ska söka till gymnasiet och till dig som söker bidrag av olika slag.

Resor och inneboende

Kommunens ansvar för elevernas dagliga resor omfattar all gymnasial utbildning som berättigar till statlig studiehjälp.
Styrelsen beslutar lokalt om regler för bidrag och tillämpning av dessa. Styrelsens beslut kan ej överklagas i högre instans.
Resebidrag utgår endast till heltidsstuderande, studiehjälpsberättigade elever som är folkbokförda i Gnosjö kommun och längst till och med första kalenderhalvåret det år under vilket den studerande fyller 20 år.

Busskort

Om du dagligen reser till och från skolan och avståndet mellan hemmet och skolan är minst sex kilometer är du berättigad till busskort. Busskortet gäller för två resor per dag under vardagar och kvitteras ut under någon av de första dagarna på GKC. Läs mer under länken "Ansökan om busskort".

Resebidrag

Bidrag kan beviljas för resor där färdvägsavståndet är minst 6 km. Avståndskravet gäller såväl enskild resa från bostaden till utbildningsstället som anslutningsresa från bostaden till anvisad påstigningsplats för kollektivt färdmedel. Avståndet beräknas efter den färdväg som med hänsyn till färdsättet är rimlig och naturlig.

Läs mer under länken "Ansökan om ersättning dagliga resor GY" .

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är en form av studiehjälp för dig som på grund av lång restid tillfälligt måste bo hemifrån under studietiden. Tillägget är ett bidrag till kostnader för boende och hemresor. Tillägget kan ansökas om du är förstahandsmottagen på en utbildning med offentlig huvudman. Läs mer under länken "Ansökan till inackorderingstillägg" nedan.

Inackorderingstillägg vid studier på friskola eller riksinternatskola ansöks hos CSN.

Extra tillägg

Extra tillägget är ett ekonomiskt bidrag som kan ansökas om hos CSN. Om och hur mycket man kan få i extra tillägg beräknar CSN utifrån elevens och vårdnadshavares inkomster.

Folkhögskola

Studerar du på gymnasienivå på folkhögskola och är under 20 år kan du ansöka om ett bidrag för kostnader för mat och studiematerial. Läs mer under länken nedan.

Studieekonomi

Den som studerar heltid på gymnasiet och är svensk medborgare får automatiskt studiebidrag.

Bidraget kommer från och med kvartalet efter du har fyllt 16 år och till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Bidraget ges i 10 månader per år till dig som är heltidsstuderande under läsåret. Läs mer på CSNs webbsida.

Fyller du 20 år?

Om du vill fortsätta att studera med pengar från CSN efter vårterminen det år du fyller 20 år, måste du själv söka studiemedel. Studiemedel består av bidrag och lån, men det går att söka enbart bidraget. Du söker studiemedel på CSN:s webbplats. Tänk på att söka i tid, eftersom du bara kan få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden.

Valet till gymnasieskolan

2023

OKTOBER
Det kan redan i oktober vara bra att börja kolla in utbudet av program. Börja med att gå in på www.utbildningsguiden.se länk nedan.

DECEMBER
I december skickas alla höstterminsbetygen från grundskolan till antagningskansliet inför den preliminära antagningen som görs på våren.

2024

JANUARI
I början av januari får du ditt användarnamn och lösenord till ansökningswebben hemskickat.
OBS! Spara ditt lösenord på ett säkert ställe — det ska du använda ända tills du börjar gymnasiet.
Ansökningswebben öppnar den 8 januari och då kan man börja söka till gymnasiet. Du kan ändra dig fram till sista ansökningsdagen.

Den 5 februari är sista ansökningsdag. Ansökningswebben stängs ner för ansökningar vid midnatt. Tänk på att ditt förstahandsval verkligen ska vara ditt förstahandsval. Om du kommer in på det (vilket ca 90 % gör) så kan du inte välja ett lägre alternativ.
Välj helst flera alternativ. Då ökar du dina chanser att komma in.

Här gör du din ansökan till gymnasiet: ggv.dexter-ist.com

FEBRUARI
Preliminär antagning pågår.

MARS
Du som sökt estetiskt program eller International Baccalaureate får en kallelse från skolan till ett nivåtest.

APRIL
Den preliminära antagningen är klar den 15 april. Du kan logga in på ansökningswebben med hjälp av dina användaruppgifter för att se resultatet.
Den 15 april öppnas ansökningswebben igen för eventuella omval. Du måste kontakta din studie- och yrkesvägledare innan du kan registrera ett omval!
Tänk på att alla skolor inte har en omvalsperiod.


MAJ
Den 13 maj är sista dagen för att ändra sitt val. Ansökningswebben stänger vid midnatt.

JUNI
I samband med skolavslutningen skickar grundskolorna alla slutbetyg till antagningskansliet som förbereder för slutliga antagningen.
I slutet på juni blir antagningen klar. Då skickas antagningsbeskeden hem.

JULI
Från och med den 1 juli ser du på ansökningswebben var du kommit in.
Under juli månad kan svara på ditt antagningsbesked. OBS! Du behöver bara svara på ditt antagningsbesked om du blir antagen på ditt andrahandsval eller lägre. Blir du antagen på ditt förstahandsval behöver du bara skicka in svarsblanketten om du vill tacka nej.

AUGUSTI - SEPTEMBER
I augusti är det reservantagning när alla svarat på sina besked och man ser vilka platser som finns kvar. Du kan följa din reservplacering på webben. Möjlighet att komma in från en reservplats finns ända till den 15 september.


Har du frågor om ditt gymnasieval? Hittar du inte svaren på webben?
Vänd dig då alltid till din studie- och yrkesvägledare på din skola!
Lycka till med ditt val!

Hitta på sidan