Läsårstider GY

Gymnasieskolan läsår 24-25

Terminstider
2024-08-15 -- 2024-12-20
2025-01-09 – 2025-06-12

Lov och studiedagar
19 sep
28 okt - 1 nov
13 nov
31 jan
10 feb - 14 feb
11 mars
14 - 17 apr, 21 apr
1-2 maj
29-30 maj

Fotografering
Mån 2 sep

Föräldramöte åk 1
Tis 27 aug

Student 2025
Beslutas under ht 24

Öppet Hus
Tors 5 dec

Friluftsdagar
20 dec, vinterdag feb, 12 jun
Paddling, vandring åk 2 en dag i sep

Programdag
Tis 24 sep

APL
BF24 v 4-6
BF23 tors-fre v 35-23
BF22 ons-fre v 34-23
FS24 v 5-6
FS23 v 46-48, 13-14
IN24 v 5-6
IN23 tors-fre v 33-23
IN22 tors-fre v 33-23
VO24 v 4-6
VO23 tors-fre v 40-50, 3-13
VO22 v 40-43, 3-6
EK22 torsdagar v 2-23

Här kan du se när de nationella proven är satta av Skolverket 24-25:

Engelska 5 ons 14 maj 2025

Engelska 5 fre 16 maj 2025

Engelska 6 tis 6 maj 2025

Engelska 6 tors 8 maj 2025

Matematik 1a, 1b,1c ons 21 maj 2025

Matematik 2a,2b,2c tis 20 maj 2025

Matematik 3b,3c mån 19 maj 2025

Matematik 4 tis 17 dec 2024

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 mån 5 maj 2025

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 fre 9 maj 2025

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 ons 9 april 2025

 

Muntliga delar tillkommer.

Hitta på sidan