IST Home - app

IST Home Appen är bara för vårdnadshavare. Elever ska inte logga in där för att frånvaro anmäla sig.

Hur gör jag för att komma igång med appen?

Sök IST Home Skola i App Store, Google Play eller AppGallery och ladda ner den till din telefon.

Hur loggar jag in?

  1. Starta appen i din telefon
  2. Ange ditt personnummer. Är eleven under 18 år behöver du som vårdnadshavare ange just att du är vårdnadshavare.
  3. Klicka på knappen ”Logga in”
  4. När du klickar på ”Logga in” kommer du att tas vidare automatiskt till SkolID som IST använder som ID-tjänst. Klicka på knappen och identifiera dig med ditt BankID.

Vad gör jag om jag behöver hjälp med appen?

Ta kontakt med Falko Falk Braunschweig, falko.falkbraunschweig@gkc.se

Anmälan om frånvaro ska om möjligt göras före kl 08.30 för varje sjukdag. Finns ingen sjukanmälan gjord registreras frånvaron som ogiltig. Vid dagens första oanmälda frånvarotillfälle skickas automatiskt ett SMS/e-postmeddelande till vårdnadshavaren.

Det är viktigt att ni som vårdnadshavare lägger till/kontrollerar att mobilnummer och ev mailadress är registrerat i IST Home. Detta görs under inställningar.

Logga med blått hus

Hitta på sidan