Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet på GKC ger dig möjlighet att växa som människa. Genom de ämnen som du läser får du kunskap om hur vi människor fungerar och reagerar i olika situationer. Du utvecklar dig själv som individ och får en helhetssyn på människan.
Utbildningen ger dig grundläggande kompetens inom hälso- och sjukvård/omsorg för att direkt kunna få arbete som undersköterska, personlig assistent, skötare inom
psykiatrin och habiliterare inom omsorgen.

Vård- och omsorgscollege!

VO på GKC är en certifierad utbildning inom Vård och omsorgscollege. Det är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning.

Behovet av en hållbar kompetensförsörjningen inom vård och omsorg är av stor vikt för välfärden i Sverige idag och framöver. Behovet av utbildade medarbetare växer liksom möjligheten till kompetensutveckling för redan anställda så att de har möjlighet att växa och utvecklas i sina yrkesroller.

Information

  • Yrkesprogram
  • Minst 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

Efter gymnasiet

Efter gymnasiet kan du söka till yrkeshögskola t ex tandsköterska, specialistutbildad sjuksköterska, hudterapeut, friskvårdskonsulent eller SPA-terapeut.

Du får självklart möjlighet att läsa in grundläggande behörighet för vidare studier på universitet och högskola.
Under dina tre år på programmet varvas din utbildning med APL. Den kan förläggas exempelvis på sjukhus, inom primärvård, hemtjänst, äldreomsorg och psykiatri. Utbildningen ger dig en teoretisk grund som du får omsätta i praktiken under dina APL-perioder.

”Jag valde vård och omsorgsprogrammet för att jag har alltid varit intresserad av att hjälpa människor och jag ville gå ett yrkesprogram, då blev vård och omsorg ett lätt val. Mitt mål är att bli ambulanssjuksköterska vilket gjorde att jag valde vård och omsorg.”

- Tilda, VO18

Hitta på sidanPrograminnehåll / kurser: Vård- och omsorgsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen

(900p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1a1

50p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1a

100p

Naturkunskap 1a1

50p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1a1

50p

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100p

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100p

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100p

Programgemensamma ämnen

(1300p)

Anatomi och fysiologi

50p

Anatomi och fysiologi 2

50p

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100p

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100p

Gerontologi och geriatrik

100p

Hälso- och sjukvård 1

100p

Hälso- och sjukvård 2

100p

Omvårdnad 1

100p

Omvårdnad 2

100p

Psykatri 1

100p

Psykiatri 2

100p

Psykologi 1

50p

Samhällskunskap 1a2

50p

Social omsorg 1

100p

Social omsorg 2

100p

Programfördjupningar

(200p)

Ledarskap och organisation

100p

Etik och människans livsvillkor

100p

Individuellt val

200p

Gymnasiearbete

100p