Samhällsvetenskapsprogrammet

SA-programmet är ett brett högskoleförberedande program.
Det riktar sig till dig som är intresserad av människor, språk, historia och samhällskunskap.
På SA-programmet lär du dig analysera, värdera och ta ställning till samhällsfrågor på ett övergripande sätt. I den samhällsvetenskapliga utbildningen ingår att lära sig förstå vikten av att verka för en hållbar samhällsutveckling, såväl lokalt som globalt. Studiebesök och internationella kontakter är en viktig del i utbildningen.

Internationellt!

Samhällseleverna på GKC har möjlighet till internationella kontakter under sin gymnasietid och du får följa med på spännande studiebesök. Vi har besökt allt från Riksdagen till stora dagstidningar, högskolor, universitet och olika kulturella evenemang.
Tänk på att SA-programmet är ett teoretiskt program och att dina studier underlättas om du har goda kunskaper med dig från grundskolan.

Information

  • Högskoleförberedande program
  • Inriktningar: Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap

Efter gymnasiet

Efter avslutade studier på SAprogrammet på GKC har du lagt en god grund för att gå vidare med studier till exempelvis jurist, journalist, socionom, polis, författare, psykolog, sjuksköterska, arkitekt eller lärare.

”Jag heter Hilda och går SA-programmet med inriktning samhäll. Jag valde just detta program då jag är intresserad av hur samhället fungerar, samtidigt som jag tycker att det är roligt att skriva och fördjupa mig inom olika samhällsrelaterade frågar.
Det är en bred linje som förmodligen kommer ge mig många möjligheter till vidare studier vilket underlättar då jag inte var helt säker på vilket yrke jag ville ägna mig åt efter gymnasiet.”

- Hilda SA21

Hitta på sidanPrograminnehåll / kurser: Samhällsvetenskapsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen

(1150p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1b

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1b

100p

Matematik 2b

100p

Naturkunskap 1b

50p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1b

100p

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100p

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100p

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100p

Programgemensamma ämnen

(300p)

Filosofi 1

50p

Moderna språk

200p

Psykologi 1

50p

Inriktning Beteendevetenskap

(450p)

Ledarskap och organisation

100p

Kommunikation

100p

Psykologi 2a

50p

Samhällskunskap 2

100p

Sociologi

100p

Inriktning Samhällsvetenskap

(450p)

Geografi 1

100p

Historia 2a

100p

Religionskunskap 2

50p

Samhällskunskap 2

100p

Samhällskunskap 3

100p

Programfördjupningar ex. beroende på inriktningsval

(300p)

Engelska 7

100p

Kommunikation

100p

Matematik 3b

100p

Naturkunskap 2

100p

Internationella relationer

100p

Individuellt val

200p

Gymnasiearbete

100p