Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammen riktar sig till dig som är obehörig till de nationella programmen inom gymnasieskolan.

PROGRAMINRIKTAT VAL (IMV)

För att läsa ett programinriktat val krävs att du är godkänd i Sv/Sva och Ma eller En samt fyra andra ämnen. Alternativt godkänd i Sv/Sva, Ma och En samt tre andra ämnen. Här läser du de grundskoleämnen som saknas för behörighet, kurser från ett yrkesprogram samt har arbetsplatsförlagt lärande (APL).

YRKESINTRODUKTION (IMY)

Yrkesintroduktionen är i huvudsak en yrkesutbildning där du läser kurser från yrkesprogram eller annan yrkesutbildning. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL).

INDIVIDUELLT ALTERNATIV (IMA)

Inom det Individuella alternativet läser du i första hand grundskoleämnen. Vi arbetar med motivationsinsatser och förbereder dig för fortsatt utbildning eller etablering på arbetsmarknaden.

SPRÅKINTRODUKTION (IMS)

Språkintroduktionen är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något program inom gymnasieskolan, eller till annan utbildning.

Bärbar dator med ungdomars händer

Information

  • Har du frågor om IM-programmen är du välkommen att kontakta din SYV på din skola eller SYV här på GKC.

Hitta på sidan