Barn- och fritidsprogrammet

BF på GKC riktar sig till dig som är intresserad av pedagogiskt och socialt arbete. Vill du få kunskap och arbeta med barn och ungas utveckling och lärande så är detta programmet för dig.
Genom utbildningen kommer du kunna växa och utveckla din egen initiativ-förmåga och kreativitet, vilket ger dig förutsättningar att möta och stödja andra i deras utveckling.
Dina studier kommer att ha mycket APL eftersom utbildningen har lärlingsinriktning.
Programmet har stort fokus på kunskap inom ledarskap och kommunikation.

BF ökar!
– Att intresset för BF har ökat så mycket är glädjande eftersom det finns ett stort behov av utbildad personal inom den sektorn. Vi vet att chanserna till jobb är stora direkt efter en yrkesexamen och är en av orsakerna till ökningen, säger Torun Rudin, Skolverket.

BF ökar!

– Att intresset för BF har ökat så mycket är glädjande eftersom det finns ett stort behov av utbildad personal inom den sektorn. Vi vet att chanserna till jobb är stora direkt efter en yrkesexamen och är en av orsakerna till ökningen, säger
Torun Rudin, Skolverket.

Information

  • Yrkesprogram
  • Inriktningar: Pedagogiskt- och socialtarbete
  • APL (arbetsplatsförlagt lärande) minst 15 veckor
Barn leker med 4 klossar

Efter gymnasiet

Vad kan du bli?
...direkt efter examen inom BF:
Barnskötare
Personlig assistent
Elevassistent

...med kompletterande utbildning vid högskola eller liknande:
Brandman
Förskollärare
Lärare mot skola och fritidshem
Polis
Socionom

Framtiden finns inom förskolan!
Barnen är så klart framtiden, men att utbilda sig för arbete inom förskolan är att
skaffa sig en bra investering för framtiden.
Det finns stora behov av förskollärare, men också barnskötare som tillsammans
kan ge våra barn bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och lära.

”Vi har valt att läsa Barn- och fritidsprogrammet för att vi vill jobba med människor.
Man får också mycket praktik (APL) under tiden man läser och det tycker vi verkar roligt.”

- Agnes och Samira, BF22

Hitta på sidanPrograminnehåll / kurser: Barn- och fritidsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen

(900p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1a1

50p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1a

100p

Naturkunskap 1a1

50p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1a1

50p

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100p

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100p

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100p

Programgemensamma ämnen

(600p)

Hälsopedagogik

100p

Naturkunskap 1a2

50p

Kommunikation

100p

Lärande och utveckling

100p

Människors miljöer

100p

Pedagogiskt ledarskap

100p

Samhällskunskap 1a2

50p

Inriktning Pedagogiskt- och socialt arbete

(300p)

Pedagogiskt arbete

200p

Socialt arbete 1

100p

Programfördjupningar

(600p)

Aktivitetsledarskap

100

Barns lärande och växande

100p

Etnicitet och kulturmöten

100p

Skapande verksamhet

100p

Specialpedagogik 1

100p

Kost och hälsa

100p

Individuellt val

200p

Gymnasiearbete

100p