Frånvaroanmälan VUX

Anmälan ska om möjligt göras före kl 08.30 för varje frånvarodag. Finns ingen anmälan gjord registreras frånvaron som "oanmäld" och betraktas som ogiltig.

Anmälan om egen sjukdom eller vård av barn ska göras via IST VUX Publik inloggning. Använd samma länk som under "Ansök till vux" för att komma till sidan (logga in med mobilt bankID) alternativt genvägen via Skolon (app finns för IOS-enheter).

Vid problem med inloggning och kontouppgifter (användarnamn och lösenord) kontakta då vår IKT-pedagog Falko Falk Braunschweig, tfn 0370-33 14 31.

Läkarintyg

Efter en veckas sjukfrånvaro ska en kopia av ett läkarintyg lämnas till GKC:s reception. Ej styrkt frånvaro kan leda till indragning av studiestödet.

Studiemedel

Om du har studiemedel observera CSN:s regler, se länk under Relaterad information.

Ansökan om ledighet

Ansökan om ledighet ska alltid lämnas skriftligt. Se länk nedan. Ansökan lämnas till studiehandledaren (gäller SFI-studerande) eller receptionen för handläggning.

Hitta på sidan