Elevrådet på GKC

Elevrådet träffas regelbundet under läsåret. Skolledningen delvis är med vid elevrådets möten som hålls två-tre tillfällen per termin. Elevrådet utser elevskyddsombud.

Klassråd

Varje klass har klassråd regelbundet under läsåret. Där tas frågor upp som ska vidare till elevrådet och man tar även upp information från elevrådet till klassråden. I varje klass väljs en ordinarie och en vice representant till elevrådet.

Skyddsrond

Elevskyddsombuden deltar i skolans skyddsronder.

Tjej med blommor

”GKC är en fantastisk skola på många sätt. Det jag uppskattat mest under mina tre år på skolan är att klasserna inte är så stora vilket gör det lättare för läraren att hjälpa sina elever på ett annat plan.
Samtidigt läser man flera kurser tillsammans med andra klasser och på så sätt får man goda möjligheter att lära känna nya människor men även att få träffa sina kompisar som kanske inte valde samma linje som en själv.
Något annat jag anser värdefullt är den lugna, trygga miljön på skolan. GKC är en plats där lärare och elever har goda relationer och tillsammans jobbar för att vi elever ska kunna uppnå våra mål”

- Tilda, elevrådets ordförande läsår 22-23

Hitta på sidan