Elevrådet på GKC

Elevrådet träffas regelbundet under läsåret. Skolledningen är delvis med vid elevrådets möten som hålls regelbundet. Elevrådet utser elevskyddsombud.

Ljushårig kille med svart kavaj sittandes i soffa

Jag tycker GKC är en jättebra skola på många sätt, framförallt är det en liten skola vilket jag tycker är en stor fördel då man kommer närmre lärarna och ledningen på skolan på ett personligt plan.
Jag går även Skidelit på GKC vilket är en möjlighet där man kan kombinera längdskidsatsning med gymnasiestudier vilket fungerar väldigt bra.
Jag går fyra år istället får tre år, det gör så att man både hinner med ett bra studerande i skolan och satsning på längdskidor.
Man får en bra gemenskap i klassen då klasserna är ganska små med upp till cirka 20 elever vilket gör att man får mycket hjälp på lektionerna av lärarna och en bra arbetsro. Jag tycker det är värdefullt att en lärare inte har för många elever då hjälpen igenom skolarbetet är väldigt betydelsefullt för att kunna få ut det man vill av sina studier.”

- Lucas, elevrådets ordförande läsår 23-24

Klassråd

Varje klass har klassråd regelbundet under läsåret. Där tas frågor upp som ska vidare till elevrådet och man tar även upp information från elevrådet till klassråden. I varje klass väljs en ordinarie och en vice representant till elevrådet.

Skyddsrond

Elevskyddsombuden deltar i skolans skyddsronder.

Hitta på sidan