Allmänt om vux

Har har vi samlat allmän information till dig som går på vuxentutbildningen på GKC.
Du hittar mer information i Fronter.

Betyg och intyg

Utdrag ut betygskatalogen utfärdas efter avslutad kurs eller utbildning om inget annat överenskommits.

För den som läser mot en ny examen från vuxenutbildningen (högskoleförberedande eller yrkesexamen) utfärdas nytt betygsdokument.

För nationella yrkespaket utfärdas intyg över sammanhållen yrkesutbildning förutsatt att APL (arbetsplatsförlagt lärande) genomförts i den omfattning som krävs för yrkespaketet.

Samtliga betyg/betygsdokument rapporteras till nationella betygsdatabasen efter avslutade studier.

OBS att slutbetyg från vuxenutbildningen kan utfärdas fram till 2025-07-01.

Skolon - digital plattform

Skolon innehåller en samling av digitala verktyg, som du har tillgång till som vuxenstuderande i Gnosjö kommun (GKC). Länk finns nedan.

Kostnader

Vuxenutbildningen är som regel kostnadsfri.

  • Inom gymnasial vuxenutbildning får den studerande i regel köpa all kurslitteratur själv.
  • Inom den grundläggande vuxenutbildningen får du låna din kurslitteratur hos oss på GKC.

Att göra en prövning kostar 500 kr/kurs.

Som vuxenstuderande måste du också ha tillgång till en egen dator.

Studiestöd

Studier inom vuxenutbildningen på grundläggande och gymnasial nivå är CSN-berättigade. Det betyder att du kan söka studiemedel från CSN. Studiemedel består av bidrag och lån och av det beslut du får från CSN framgår hur länge du beviljats studiemedel och hur många studiemedelsveckor du har kvar att utnyttja.

Ansökan gör du vanligtvis för hela läsåret , dvs. för både höstens och vårens studieperiod. Innan pengar kan betalas ut måste du ha fått ett beslut från CSN och lämnat studieförsäkran.

Mer information om studiemedel hittar du på CSN:s webbplats.

Elevinflytande

Vi har ett vuxenstuderanderåd, som består av valda vuxenstuderande från våra olika utbildningar. Rådet träffas en gång per termin tillsammans med rektor och studie- och yrkesvägledare för att diskutera alla möjliga frågor som rör de vuxenstuderande på GKC.

Vid problem eller om något inte fungerar som det ska ska du som studerande i första hand kontakta undervisande lärare eller berörd studiehandledare.

Hitta på sidan