Lucas - elevrådets ordförande

Senast uppdaterad 06 december 2023

”GKC är en fantastisk skola på många sätt. Det jag uppskattat mest under mina tre år på skolan är att klasserna inte är så stora vilket gör det lättare för läraren att hjälpa sina elever på ett annat plan.

Samtidigt läser man flera kurser tillsammans med andra klasser och på så sätt får man goda möjligheter att lära känna nya människor men även att få träffa sina kompisar som kanske inte valde samma linje som en själv.

Något annat jag anser värdefullt är den lugna, trygga miljön på skolan. GKC är en plats där lärare och elever har goda relationer och tillsammans jobbar för att vi elever ska kunna uppnå våra mål”