Jennifer - student 2022

Senast uppdaterad 06 december 2023

”Jag valde GKC för att det är en skola med ett väldigt bra rykte och det stämmer! Lärarna är väldigt engagerade och klasserna är små, vilket
gör att man får mycket hjälp under varje lektion.

Jag valde SA också för att det är en väldigt bred linje med många
högskoleutbildningar efter gymnasiet. SA passar mig
väldigt bra eftersom jag är väldigt samhällsintresserad
och har ett stort intresse för politik och att debattera.”
Jennifer, SA19