GKC
genväg till startsidan

Vård- och omsorgsutbildning

Kurstid: 1,5 år (3 terminer)
Kursstart: augusti 2021 (16 platser)

Utbildningen är skolförlagd och erbjuds inte på distans.

Vård och omsorgsutbildningen är till för dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, äldre- och handikappomsorgen, med vård av psykiskt sjuka eller funktionsnedsatta eller med människor med sociala problem.

Under utbildningen får du veta hur människokroppen är uppbyggd och hur den fungerar. Du får också lära dig hur man ger en god omvårdnad och en bra sjukvård, samt hur man ger ett gott bemötande inom vård- och omsorgsverksamhet.

En viktig del i utbildningen är APL (arbetsplatsförlagt lärande). Här kommer du under handledning att få praktisk erfarenhet och en djupare förståelse för vad du lär dig teoretiskt.

Förkunskapskrav: grundskolebetyg (inkl svenska/svenska som andraspråk) eller motsvarande.

I utbildningen ingår följande kurser: OBS kursplanen kommer att uppdateras under april månad.

Period 1 (aug-dec)


Vård- och omsorgsarbete 1

200 p

Medicin 1

150 p

Specialpedagogik 1

100 p

Svenska 1

100 p

eller


Svenska som andraspråk 1

50 p

Orienteringskurs IT (valbar)

200 p

Orienteringskurs språkstöd (valbar)

200 p

Period 2 (jan-jun)


Vård- och omsorgsarbete 2

150 p

Vård och omsorgsarbete vid demenssjukdom

100 p

Psykologi 1

50 p

Hälsopedagogik

100 p

Etik och människans livsvillkor

100 p

Psykiatri 1

100 p

Svenska som andraspråk 1

 50 p

Period 3 (aug-dec)


Äldres hälsa och livskvalitet

200 p

Samhällskunskap 1a1

50 p

Gymnasiearbete

100 p

Valbara kurser (inriktningsval)


Akutsjukvård

200 p

Palliativ vård

100 p

Psykiatri 2 (ges ej hösten -20)

200 p

Specialpedagogik 2 (ges ej hösten -20)

100 p

Sidansvarig: GKC   Senast uppdaterad: 2021-02-23
Bildspel
Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00