GKC
genväg till startsidan

INFORMATION CORONAVIRUS

2020-12-21

FÖRLÄNGD DISTANSUNDERVISNING

GKC följer Regeringens förlängda rekommendationer om distansundervisning till fredagen 24 januari för gymnasiet. Nya elever på vuxenutbildningen kommer att få komma till skolan enligt schema under vecka 2 för att komma igång med sina kurser. Efter uppstart kommer det att vara distansundervisning även för dessa elever.

Gymnasiesärskolan kommer att fortsätta att vara skolförlagd.

/ Skolledningen

 

2020-12-03

DISTANSUNDERVISNING FR O M 7 DECEMBER 2020

Regeringen har idag rekommenderat att all undervisning vid våra gymnasieskolor skall stängas. GKC kommer att stängas från och med måndagen den 7 december tom jullovet. Det gäller även vuxenutbildningen på GKC. Undervisningen skall upprätthållas via distansundervisning.

Undantaget är gymnasiesärskolan som kommer att vara skolförlagd.

/ Skolledningen


2020-11-06

Information om pandemin till vårdnadshavare

Sedan i våras har situationen i vårt land och resten av världen varit extraordinär och det har ställt nya krav på oss i förskolan och skolan. Sakta men säkert har vi konstaterat att Covid -19 är ett virus som vi kommer att få förhålla oss till under en längre period. Pandemin och de förebyggande åtgärder som krävs för att hålla smittan nere i förskola och skola har nu blivit en del av vår vardag.

Ett viktigt nationellt mål i Sverige har varit att förskole- och skolverksamheten ska bedrivas som vanligt så att barn och elever fortsatt får sin rätt till utbildning tillgodosedd och det tycker vi inom Kultur - och utbildningsförvaltningen i Gnosjö är ett bra och viktigt ställningstagande.

Förvaltning och rektorer har under hela pandemin följt utvecklingen på våra förskolor och skolor noga. Bland annat via daglig frånvarouppföljning på personal- och elevnivå, via vilken vi kan upptäcka smitta tidigt.

Vi har två tydliga fokus; förebyggande arbete som syftar till att smittan inte skall spridas i vår kommun och åtgärdande arbete när vi har konstaterad smitta i våra verksamheter. Vi har också utarbetat en god kontakt med Smittskyddet i regionen som stödjer förvaltning och rektor vid smitta.

Den 3 november beslutade Folkhälsomyndigheten om införande av lokala allmänna råd i Jönköpings län på grund av det försämrade epidemiologiska läget i regionen med bland annat en kraftig ökning av antalet personer som har bekräftats med Covid -19. Dessa allmänna råd gäller till den 24 nov men kan förlängas.

I samband med detta ser förvaltning och rektorer åter över det förebyggande arbetet för att motverka smittspridning av Corona-viruset.

  • Vi uppmanar eleverna att hålla avstånd och god handhygien.
  • Vi är restriktiva med kontakter utanför elevernas ordinarie grupp.
  • Vi har digitala möten i stället för fysiska möten alternativt flyttar fram mötena.

Som vårdnadshavare är du mycket viktig! Vi vill be dig om att:

  • Kontinuerligt prata med ditt/dina barn/ungdomar om vikten av handhygien och distans
  • Barnen/Ungdomarna är hemma även vid lindriga symptom på sjukdom
  • Barnen/Ungdomarna kommer till skolan när de är friska (efter två symtomfria dygn)

Mer allmän information finns även på kommunens hemsida. www.gnosjo.se/coronaviruslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Håll i och håll ut!

Var rädda om er och varandra!

Förvaltningsledning och Gymnasiechef Martin Alkemark2020-08-14

Inför läsårsstarten 20-21
Samtliga årskurser på gymnasiet startar skolförlagt.

På vuxenutbildningen blir det viss distansundervisning.

Vecka 34 har eleverna uppstartsdagar vid olika tillfällen:

Måndag-tisdag: Vux och SFI

Onsdag: Årskurs 1 på gymnasiet

Från torsdag den 20 aug gäller ordinarie schema

Skollunchen kommer att serveras som vanligt i Töllstorp. Vi har dock utökat ytan så att det finns fler bord än tidigare.

Vi undviker stora samlingar av elever och personal, t.ex. samlar vi inte en hel årskurs i aulan.

Vi har möblerat klassrummen luftigt med avstånd mellan elevplatserna.

Vi har placerat ut handsprit på flera ställen.

Vi har markeringar i golvet samt affischer angående Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Vi kommer att påtala för personal och elever vikten av att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.


2020-06-17

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansundervisning för gymnasieskolan och komvux tas bort från den 15 juni.

GKC kommer starta skolförlagd undervisning med start:
- 17 aug (vuxenutbildningen)
- 19 aug (åk 1 gy)
- 20 aug (åk 2 och 3 gy)


2020-05-26

Från och med 27 maj kommer årskurs 1 och 2 på gymnasiet att vara i skolan i olika omgångar för att träffa sina lärare. Detta för att kunna genomföra nödvändiga bedömningstillfällen.


2020-04-14

Regeringen har öppnat för att elever inom gymnasieskolan får återgå till skolan under särskilda premisser.

Vi har på GKC tagit fasta på detta och kommer låta årskurs 3 återgå till skolan från fredagen 17 april i syfte att säkerställa bedömningsunderlag. Det är endast elever som till sommaren slutar gymnasiet som får återgå i detta läge.

Eleverna från årskurs 3 kommer att vara i skolan enligt ett varannandagsschema så att vi endast har ett fåtal elever på skolan i taget vilket gör att vi kan upprätthålla Folkhälsomyndighetens hygienregler.

Sedan tidigare har gymnasiesärskolan sin undervisning skolförlagd.

Martin Alkemark, Gymnasiechef


2020-03-17

DISTANSUNDERVISNING FR O M 18 MARS 2020

Regeringen har idag rekommenderat att all undervisning vid våra gymnasieskolor samt vuxenutbildning skall stängas. GKC kommer att stängas från och med i morgon onsdag den 18 mars. Undervisningen skall upprätthållas via distansundervisning.

Undantaget är gymnasiesärskolan som kommer att vara skolförlagd.

/ Skolledningen


2020-03-13

Frågor och svar om coronaviruset till dig som vårdnadshavare:

http://www.gnosjo.se/kommunpolitik/nyhetsarkiv/2020/fragorochsvaromcoronavirusettilldigsomvardnadshavarelänk till annan webbplats


Sidansvarig: GKC   Senast uppdaterad: 2020-12-21
Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00